Překlady

Specializujeme se na vysoce kvalitní překlady pro náročné zákazníky zejména z technických oborů, pro které má kvalita mluveného či psaného slova zásadní význam. Naše denní kapacita činí ca. 10 normostran odborného textu. Jde nám zejména o kvalitu, nikoliv o rychlost za každou cenu. 
Zajišťujeme překlady, korektury a tlumočení z cizích jazyků do češtiny a naopak. K našim typickým zákazníkům patří české dceřinné společnosti mezinárodních koncernů, výrobní firmy, města a jednotlivci, kteří potřebují překlady listin a úředních dokumentů. Provádíme samozřejmě také ověřené (tzv. soudní) překlady všech nabízených jazykových kombinací.

V rámci odborných překladů překládáme:

  • obtížné technické manuály, návody, datové listy, atd...
  • ale také běžnou firemní korespondenci a interní materiály
  • zákaznický software
  • internetové stránky
  • veškeré soudní překlady (rodné listy, vysvědčení, notářské zápisy, společenské smlouvy,lékařské zprávy,....)
  • smlouvy


Veškeré překlady s výjimkou tzv. pracovních překladů jsou standardně podrobeny základní korektuře, která je započtena v ceně překladu. 

Další kategorie: