Druhy překladů

Korektury - zajišťujeme stylistickou a gramatickou korekturu Vašeho textu.

Expresní překlady – expresní překlady během několika hodin, nebo dnů.

Překlady se soudním ověřením - překlad ověřujeme přímo my, jsme zapsáni jako registrovaní tlumočníci – zákazník dostane dokument s tlumočnickou doložkou opatřenou kulatým razítkem. Ověřené překlady poskytujeme u všech nabízených jazyků.

Odborné technické překlady - provádíme překlady návodů, programů do strojů, manuálů, bezpečnostních datových listů, atd.. Skutečnost, že překladatel zákazníkovi během překladu volá (klidně i několikrát) kvůli upřesnění překládaného výrazu, není známka jeho neznalosti, ale svědčí to o tom, že o tématice přemýšlí a chce dopředu odstranit eventuální nesrovnalosti / jazykové problémy.

Překlady  v profesionálním formátu Adobe InDesign - Jako jedna z mála překladatelských kanceláří provádíme překlady přímo do grafického editoru Adobe In Design. Zákazníkovi tak zůstane zachována jeho úprava dokumentů a šetří tak čas. Tímto řešením se zkrátí čas, který by vkládání textu muselo věnovat grafické studio. Zároveň nedochází ke ztrátě grafické podoby dokumentu. Podmínkou je, že podklady obdržíme emailem ve formátu Adobe InDesign.

Překlady pro stálé zákazníky - okruh našich překladatelů není příliš veliký, takže naši stálí  zákazníci  mají vždy stejného překladatele, který zná speciální problematiku a terminologii zákazníka. Díky tomu má zákazník ve svých dokumentech pokaždé stejné výrazy.