Co znamená zkratka NS?

NS je zkratka pro normostránku. Normostránka je text o rozsahu 1800 znaků včetně mezer. Rozsah textu se určuje na normostránky a je tak jedno, jak veliké je písmo a jaké řádkování dokument má. Počet normostran zjistíte v programu MS Word (Nástroje – Počet slov – Znaky (včetně mezer). Nebo vložte Váš text do našeho nástroje "Zjistěte rozsah Vašeho textu" na úvodní stránce těchto stránek.

Jaká je délka originálu oproti přeloženému textu?

Tento poměr je odlišný pro různé jazykové kombinace. V případě angličtiny je to zhruba 1:1,1 tj. 1 NS českého textu bude 1,1 NS anglického překladu, u německého jazyka je tento poměr 1:1,3 (1 NS česky bude 1,3 normostránky německého překladu). 

Co znamená úřední (soudní) překlad?

Úřední překlad je opatřen doložkou soudního překladatele a razítkem. Přeložený text je spojen s originálem (příp. notářsky ověřenou kopií) a doložkou překladatele.

Jaká je denní kapacita překladatele? 

Typický výkon profesionálního překladatele je 8 až 10 normostran za den. Není však výjimkou, že denní výkon překladatele je poloviční nebo naopak dvojnásobný.